امروز پنج شنبه , ۲۷ دی , ۱۳۹۷ شما در بزرگترین مرجع تخصصی کنکوری ها هستید.

بانک کتاب پایتخت

حرف آخر

آخرین مطالب سايت

مطالب محبوب

سبز مشاور

تبلیغات

 

جزوه آب های زیر زمینی دکتر غزالی فر

 

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

 

 

این جزوه فوق العاده مفید و به صورت خلاصه و در عین حال جامع با پوشش مطالب مهم آب های زیر زمینی تهیه شده است.

 

امیدواریم این مجموعه مورد پسندتون واقع بشه.

 

 

 water and wastewater

Water and Wastewater Engineering (Mechanical Engineering) 1st Edition

 

نام کتاب :Water and Wastewater Engineering

نویسنده : Nazih K. Shammas, Lawrence K. Wang

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۱۰

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۱۳۰۱

کیفیت : OCR

انتشارات : McGraw-Hill Education

 

 

 

 

265 بار ۲۱ام فروردین ۱۳۹۶ کشاورزی , مطالب دانشگاهی , مهندسی آب بدون نظر

 

 

Water Engineering: Hydraulics, Distribution and Treatment 1st Edition

 

نام کتاب :Water Engineering: Hydraulics, Distribution and Treatment

نویسنده : Nazih K. Shammas, Lawrence K. Wang

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۱۵

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۸۲۹

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

 

 

 

مدرسان شریف

دانلود کتاب ریاضی ۱

 

مدرسان شریف

 

مولفین: مهندس حسین نامی – علیرضا عشقی

 

دانلود جزوه مکانیک سیالات موسسه پارسه

 

مکانیک سیالات

 

ﺟﺰﻭﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺗﺴﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺩﺭﺱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻜﺎﺕ ﺩﺭﺳﻲ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

 

 

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺫﻛﺮ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ، ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺟﺰﻭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﺩ.

 

ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻴﻖ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻓﺼﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﺼﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪﻡ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

 

ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻁ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻥ ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.